STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIAPRZYPOMINAMY

Przypominamy wszystkim beneficjentom projektów PROW 2007 - 2013, oś 4 LEADER o realizacji projektu zgodnie z księgą wizualizacji obowiązującą od dnia 20.07.2011 roku, dostępną pod adresem:
Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zmieniony sposób przedstawiania logotypu Unii Europejskiej oraz umieszczanie logotypów i hasła PROW na pierwszej stronie wydawanych publikacji.

Więcej informacji uzyskają Państwo na szkoleniu z realizacji wniosków i ich rozliczania w ramach PROW 2007 – 2013, które odbędzie się 5 grudnia 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia.

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia
Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 19 grudnia 2011 roku, godzinę 18:30 w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jan Matejki, Plac Matejki 1 - posiedzenie Rady.

Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
2. Przeprowadzenie wyboru Sekretarza posiedzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Rady.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.11.2011 r.
5. Przedstawienie zmian w LSR dotyczących wskaźników i przedsięwzięć.
6. Zaopiniowanie przedstawionych zmian w LSR.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia Rady.


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na szkolenie
z
realizacji wniosków i ich rozliczania w ramach PROW 2007 - 2013,


które odbędzie się dnia 5 grudnia 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Rynek 2, Zator. Początek szkolenia zaplanowano na godzinę 15:00.

Program szkolenia....>>

Podniebny lot Kreta

Stowarzyszenie Dolina Karpia gościło w niedzielę 20 listopada znanego podróżnika, dziennikarza, autora filmów dokumentalnych a jednocześnie prezentera pogody JAROSŁAWA KRETA wraz z ekipa telewizyjną TVP INFO oraz krakowskiej TVP Kraków.


czytaj...>>

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Doliny Karpia - 28 listopada 2011
Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 28 listopada 2011 roku, godzinę 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator ul. Rynek 2 - posiedzenie Rady.

czytaj...>>

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Doliny Karpia oraz przedstawicieli gmin, instytucji kultury, kościołów, organizacji pozarządowych, firm znajdujących się na tym obszarze do wzięcia udziału w organizowanych przez Lokalną Grupę Rybacką spotkaniach informacyjnych, dotyczących możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa", zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

czytaj...>>

Szkolenie w Korytnicy
W dniach 9-10 listopada 2011 r. w Centrum Szkoleniowym Cztery Wiatry w Korytnicy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką "Świętokrzyski Karp", w którym uczestniczyli pracownicy Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia.czytaj...>>

Nabór wniosków
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".

czytaj...>>

Zakończenie naboru wniosków
INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 25.10.2011 R. O GODZ. 17.00 NASTĄPIŁO ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA OPERACJE W RAMACH DZIAŁANIA "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013 Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Z ZAKRESU: "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" I "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ" WDRAŻANYCH ZA POŚREDNICTWEM LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA

czytaj...>>

Posiedzenie Rady - 8 listopada 2011, g. 16:00, siedziba Stowarzyszenia Dolina Karpia
Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 8 listopada 2011 roku, godzinę 16.00 posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w dniach 26.09.2011 -25.10.2011 r.

czytaj...>>

Posiedzenie Rady - 9 listopada 2011, g. 16:00, siedziba Stowarzyszenia Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 09 listopada 2011 roku, godzinę 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia Zator, ul. Rynek 2 posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w dniach 26.09.2011 -25.10.2011 r.

czytaj...>>

Posiedzenie Rady - 14 listopada 2011, g. 16:00, siedziba Stowarzyszenia Dolina Karpia

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 14 listopada 2011 roku, godzinę 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia Zator, ul. Rynek 2 posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
- "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
- "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w dniach 26.09.2011 -25.10.2011 r.

czytaj...>>

Szkolenie dla pracowników LGR oraz członków Zarządu

28.10.2011 r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyło się szkolenie dla pracowników Lokalnej Grupy Rybackiej oraz członków Zarządu. Tematem szkolenia było "Funkcjonowanie LGR i wdrażanie LSROR". Przeprowadził je Pan Sławomir Zdziarski - Dyrektor Centrum Dofinansowania EUROEXPERT.

czytaj...>>

Koncert zespołu KyczeraQuesting

W dniach 25-26 października w Stowarzyszeniu Dolina Karpia odbyło się spotkanie dotyczące questingu. Jest on metodą odkrywania dziedzictwa polegającą na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.

czytaj...>>

Spotkanie przedstawicieli 12 Lokalnych Grup Rybackich

W dniu 12.10.2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Dorzecze Soły i Wieprzówki" odbyło się spotkanie przedstawicieli 12 Lokalnych Grup Rybackich z terenu Polski południowej, które zaowocowało podpisaniem Porozumienia w/s realizacji środka "Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej".

czytaj...>>

"Aktywna wymiana dobrych praktyk PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013"

W dniu 10 października 2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odbyła się konferencja pt. "Aktywna wymiana dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami z województwa małopolskiego i śląskiego na przykładzie PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013", której organizatorem jest Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

czytaj...>>

"Znaczenie produktów lokalnych dla rozwoju regionu na przykładzie Karpia Zatorskiego" - seminarium

W dniach 20-21 października 2011 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze odbyło się zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką Stowarzyszenie Dolina Karpia seminarium "Znaczenie produktów lokalnych dla rozwoju regionu na przykładzie Karpia Zatorskiego".

czytaj...>>

"Lider jako animator w środowisku wiejskim" - szkolenie

W dniu 19 października 2011 r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyło się szkolenie zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką "Lider jako animator w środowisku wiejskim". Celem szkolenia było określenie roli animatora w środowisku poprzez analizę grupy społecznej i sieci współpracy na wsi.

czytaj...>>

"Znaczenie produktów lokalnych dla rozwoju regionu na przykładzie Karpia Zatorskiego" - seminarium

Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na seminarium "Znaczenie produktów lokalnych dla rozwoju regionu na przykładzie Karpia Zatorskiego", które odbędzie się 20-21 października 2011 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze (Plac Matejki 1). Seminarium realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy. Obejmowało będzie dwa dni paneli dyskusyjnych prowadzonych przez osoby zaangażowane w rozwój produktów lokalnych na terenie Doliny Karpia oraz bezpośrednio związane z ich rejestracją w Urzędzie Marszałkowskim i Unii Europejskiej.


Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program seminarium.

Targi dla kulinarnych smakoszy

W dniach 8 i 9 października 2011 roku na terenie Doliny Karpia odbyły się barwne Targi Produktu Lokalnego i Spotkanie promocyjne "Smak na produkt", będące uhonorowaniem międzynarodowego projektu współpracy o tym samym tytule. Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w spotkaniu w gminie Zator wzięli udział Partnerzy

czytaj...>>

ZAPRASZAMY NA *FESTIWAL DOLINY KARPIA 2011*

SMAK NA PRODUKT W DOLINIE KARPIA - 8-9.10.2011


Mapy dojazdów do miejsc realizacji targów i spotkania promocyjnego :

Łowiska Podolsze

Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze

Żniwa KarpioweZapraszamy na szkolenie "Lider jako animator w środowisku wiejskim"
Stowarzyszenie Dolina Karpia działające jako Lokalna Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie "Lider jako animator w środowisku wiejskim", które odbędzie się 19 października 2011 r., od godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, ul. Rynek 2, 32-640 Zator

czytaj...>>

Informacja o wyborze kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Wdrażania LSR
Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, że na podstawie zgłoszonych kandydatur na stanowiska Specjalisty ds. Wdrażania LSR oraz późniejszych testów i rozmów kwalifikacyjnych dokonał wyboru na ww stanowisko:
- Specjalista ds. Wdrażania LSR - pan Kamil Olejczyk

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za złożenie aplikacji.

Informacja o wyborze kandydatów na stanowiska Specjalistów ds. Wdrażania LSROR oraz Specjalisty ds. Rozliczeń LGR
Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, że na podstawie zgłoszonych kandydatur na stanowiska Specjalistów ds. Wdrażania LSROR oraz Specjalisty ds. rozliczeń LGR oraz późniejszych testów i rozmów kwalifikacyjnych dokonał wyboru poniższych osób:
- Specjalista ds. Wdrażania LSROR - pani Agnieszka Kolec
- Specjalista ds. Wdrażania LSROR - pani Anna Krzemień
- Specjalista ds. Rozliczeń LGR - pani Gabriela Niemiec

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za składanie aplikacji na ww. stanowiska.

Dyżury doradcze w gminach Doliny Karpia
WYKORZYSTAJ FUNDUSZE UNIJNE I ZREALIZUJ WŁASNE POMYSŁY!
SKORZYSTAJ Z DZIAŁAŃ
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
oraz
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER

Przyjdź na spotkanie doradcze w TWOJEJ GMINIE a uzyskasz informacje kto może skorzystać z pomocy finansowej i jakie są kryteria jej przyznawania.

Odwiedź doradcę na dyżurze w Twojej gminie: Harmonogram spotkań.

Nabór wniosków
Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Dolina Karpia

ogłasza nabór wniosków
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

czytaj...>>

Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji

Informujemy, że 6 października 2011 r. (czwartek) w godzinach 16.30-19.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji (wniosku o przyznanie pomocy, ekonomicznego planu operacji, oświadczeń) dotyczących działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

czytaj...>>

Nabór na wolne stanowiska pracy Specjalista ds. Wdrażania LSR
Test wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjne wybranych osób odbędą się 29.09.2011 (czwartek)
Test wiedzy: godz. 17:00
Rozmowy kwalifikacyjne: od godz. 18:00


Smak na Produkt


Smak na Produkt - Targi Sera
Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Międzynarodowy Projekt Współpracy "Smak na produkt" w dniach 24-25 bierze udział w szóstych Targach, tym razem u Partnera austriackiego- w Villach. Na Targi Sera z naszego terenu zaproszone zostały osoby przygotowujące kulinarne produkty lokalne, rękodzielnicy oraz przedstawiciele LGD. Projekt jest realizowany w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 4 Leader.
Szczegóły - www.smaknaprodukt.pl

Święto Ziemniaka


Nabór na wolne stanowisko
Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Karpia" ogłasza nabór na wolne stanowisko

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ LGR


Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe;
2. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Min. półroczne doświadczenie w realizacji lub rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub środków krajowych

Szczegóły naboru


Nabór na wolne stanowisko
Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Karpia" ogłasza nabór na wolne stanowisko

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA LSROR


Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe;
2. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Min. półroczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE lub środków krajowych

Szczegóły naboru


Nabór na wolne stanowisko
Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Karpia" ogłasza nabór na wolne stanowisko

SPECJALISTA DS. WDRAŻANIA LSR


Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie min. średnie;
2. Znajomość obsługi komputera;
3. Prawo jazdy kat. B.

Szczegóły naboru


Kurs Tańca Towarzyskiego
Serdecznie zapraszamy do udziału w Kursie Tańca Towarzyskiego organizowanego przez Ośrodek Kultury gminy Tomice. Szczegóły na plakacie
.

Wyjazd do Teatru Ludowego
Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjeździe do Teatru Ludowego na spektakl "Pomieszanie z poplątaniem". Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są najpóźniej do dnia 13 października lub do wyczerpania miejsc.
.

Informacja o wyborze kandydatów na stanowisko Kierownika LGR oraz Specjalisty ds. administracji
Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, że na podstawie zgłoszonych kandydatur na stanowisko Kierownika LGR oraz Specjalisty ds. administracji oraz późniejszych testów i rozmów kwalifikacyjnych dokonał wyboru poniższych osób:
- Kierownik LGR - pani Anna Świątek
- Specjalista ds. administracji - pani Paulina Jurasz

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za składanie aplikacji na ww. stanowiska.

Franciszek Sałaciak
Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia

Relacja na temat rozpoczęcia działania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia w TVP Kraków
Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji dotyczącej rozpoczęcia działania Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia w TVP Kraków:
Relacja TVP Kraków

Konferencja prasowa "17,7 mln - nowe perspektywy dla Doliny Karpia"

W dniu 6 września 2011 r. w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyła się konferencja prasowa po tytułem: "17,7 mln - nowe perspektywy dla Doliny Karpia". W konferencji uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, burmistrz Zatora Zbigniew Biernat, wójt gminy Brzeźnica Bogusław Antos, wójt gminy Spytkowice Mariusz Krystian, wójt gminy Polanka Wielka Mariusz Figura, wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber, sekretarz gminy Tomice Ryszard Góralczyk i zastępca wójta gminy Osiek Marek Jasieński.

czytaj...>>

Spotkanie Twórców i Rękodzielników Doliny Karpia - ART Doka
Zapraszamy serdecznie na comiesięczne spotkanie Twórców i Rękodzielników Doliny Karpia - ART Doka, które odbędzie się wyjątkowo w pierwszą środę miesiąca - tj. 07 września br. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2 (I piętro)

Serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod numerem tel.: 33/8410584 mail: biuro@dolinakarpia.org

Konkurs Plastyczny - Pocztówka z wakacji.

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa serdecznie zaprasza do udziału w organizowanym Konkursie Plastycznym "Pocztówka z wakacji". Celem konkursu jest między innymi integracja dzieci i młodzieży z terenu Doliny Karpia. Regulamin konkursu w załączniku.

Regulamin konkursu

Karp zatorski wędzony wpisany na listę produktów tradycyjnych!

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że dnia 25 sierpnia 2011 r. karp zatorski wędzony został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Tym samym liczba produktów tradycyjnych z województwa małopolskiego wzrosła do 46.

czytaj...>>

Dożynki w Witanowicach - 04.09.2011

Kolejny kulinarny produkt lokalny Doliny Karpia wygrywa Małopolski Festiwal Smaku

Plac Wolnica przez dwa ostatnie dni był rajem dla smakoszy bowiem trwał tu 7. Małopolski Festiwal Smaku. Najlepsi z najlepszych w niedzielę wieczorem odebrali nagrody i wyróżnienia. Wśród nich był również Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia, pan Franciszek Sałaciak, który w imieniu Stowarzyszenia odebrał nagrodę za nagrodę za zajęcie I miejsca w plebiscycie "Małopolski Smak" w kategorii Tradycyjne Specjały za produkt Karp zatorski w zalewie octowej produkowany przez Spiżarnię Doliny Karpia.

czytaj...>>

Spływ kajakowy Witanowice - Zator.

W słoneczną sobotę 27 sierpnia został zorganizowany spływ kajakowy z Witanowic do Zatora. Spływ był znakomitą okazją do poznania walorów turystycznych i przyrodniczych Doliny Karpia a w szczególności Doliny Dolnej Skawy. Udział w wyprawie kajakowej dostarczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń.


czytaj...>>

Wycieczka "Skarby Doliny Karpia" - 17.09.2011
Serdecznie zapraszamy do udziału w wycieczce "Skarby Doliny Karpia". Wycieczka jest organizowana w ramach projektu Dni Gminy Tomice, udział w niej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia.


Konkurs - Rękodzieło Doliny Karpia
Regulamin konkursu.
Karta zgłoszeniowa.


Święto Owocobrania - Łącko - 10-11.09.2011

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia
zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia w zgodności z § 11 Regulaminu WZC
zaprasza
członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
w dniu 01.09.2011 (czwartek) w sali Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Plac Jana Matejki 1 o godzinie 19.00
Poniżej przedstawiam Program Walnego Zebrania Członków
i proszę o niezawodne przybycie.

Proponowany program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Walnego Zebrania.
3. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Zmiany w LSR
- Ustalenia diet dla członków Komitetu
- Zaciągnięcia kredytu
5. Przekazanie informacji dotyczącej dofinansowania z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia
Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 1 września 2011 roku, godzinę 18:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jan Matejki, Plac Matejki 1, Zator.

Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
2. Przeprowadzenie wyboru Sekretarza posiedzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Rady.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 20.06.2011.
5. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian w LSR.
6. Zaopiniowanie przedstawionych zmian w LSR.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Nabór na wolne stanowisko
Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Karpia" ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownik LGR


Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE.
3. Znajomość obsługi komputera.
4. Prawo jazdy kat. B.

Szczegóły naboru


Nabór na wolne stanowisko
Zarząd Stowarzyszenia "Dolina Karpia" ogłasza nabór na wolne stanowisko

Specjalista ds. administracji


Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
3. Prawo jazdy kat. B.

Szczegóły naboru


DOŻYNKI W Grodzisku - 28.08.2011

DOŻYNKI W Brzeźnicy - 28.08.2011

Festiwal Doliny Karpia w Spytkowicach - 28.08.2011

Dożynki w Spytkowicach - 28.08.2011

Spływ kajakowy - Witanowice - Zator
Serdecznie zapraszamy do udziału w spływie kajakowym z Witanowic do Zatora. Impreza jest organizowana w ramach Dni Gminy Tomice i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach oś 4 LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia.
Regulamin spływu.

FESTIWAL DOLINY KARPIA 2011 Królestwo Karpia Zatorskiego.

14-15 sierpnia 2011 r. odbyła się kolejna z ośmiu imprez zaplanowanych w sezonie letnim w ramach Festiwalu Doliny Karpia 2011. Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze zaoferowała wiele ciekawych atrakcji, spośród których uczestnicy imprezy mogli wybrać coś dla siebie.

czytaj...>>FESTIWAL DOLINY KARPIA 2011 Królestwo Karpia Zatorskiego.
Na 14-15 sierpnia zapraszamy smakoszy karpia, osoby doceniające rękodzieło lokalne, rodziny z dziećmi i wszystkich mieszkańców, turystów na wspaniale zapowiadającą się imprezę na Rynek w Zatorze- Stolicy Doliny Karpia.


DOŻYNKI W GŁĘBOWICACH - 14.08.2011

Podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Rolnictwa a Lokalną Grupą Rybacką Stowarzyszenie Dolina Karpia

Na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czwartek, 04 sierpnia 2011 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Pan Kazimierz Plocke oraz Prezes Stowarzyszenia - Pan Franciszek Sałaciak wraz z Członkiem Zarządu Panem Mieczysławem Żabińskim podpisali w siedzibie Ministerstwa umowę "O warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich" na kwotę 17726961 zł.

czytaj...>>STOWARZYSZENIE DOLINA KARPIA W PO RYBY!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piątek, 29 lipca zatwierdził listę Lokalnych Grup Rybackich wybranych do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 34 Grupy walczyły w konkursie o podział ponad 441 mln zł. Stowarzyszenie Dolina Karpia znalazło się na 8 miejscu z 22 wybranych grup, otrzymując dotację w wysokości 17 726 961 zł.

czytaj...>>


Smak na Produkt - Zubrzyca Górna 31.07.2011


Dyżury doradcze dla potencjalnych beneficjentów
Informujemy, że dyżury doradcze dla potencjalnych beneficjentów chcących skorzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader odbywają się codziennie w godzinach pracy Biura.

Jednak ze względu na wzmożone zainteresowanie naborami prosimy o mailowe lub telefoniczne umówienie się z doradcą: e-mail: biuro@dolinakarpia.org, tel. 33/841 05 84 w poniższych godzinach:

Wtorek: 10:00 - 19.00
Środa: 11:00 - 18:00
Czwartek: 10:00 - 18:00

Spotkanie Twórców i Rękodzielników Doliny Karpia - ART DOKA
Zapraszamy serdecznie na comiesięczne spotkanie Twórców i Rękodzielników Doliny Karpia - ART DOKA, które odbędzie się w środę 13 lipca br. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 2 (I piętro)

Serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod numerem tel.: 33/8410584, mail: biuro@dolinakarpia.org

"KARPIOWE ATRAKCJE" w GMINIE PRZECISZÓW

10 lipca br. w Przeciszowie odbyła się kolejna z cyklu imprez plenerowych realizowanych w ramach Festiwalu Doliny Karpia 2011r. pn. "KARPIOWE ATRAKCJE" w GMINIE PRZECISZÓW.czytaj...>>

Więcej - [1] [2] [3] [4] [5]
Stowarzyszenie Dolina Karpia 2009© Switchprojekt
Projekt, aktualizacja oraz utrzymanie strony internetowej są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie LGD,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader.